ВЪГЛИЩА АНТРАЦИТ НАСИПНО​

Въглища Антрацит насипно

Антрацитните въглища се характеризират с черен цвят, силен блясък и висока топлинна мощност. Този твърд горим минерал, се отличава от другите видове въглища с високо съдържание на фиксиран въглерод (91-98%), ниско съдържание на влага, сяра, летливи вещества и висока специфична топлина на изгаряне. Антрацитът гори бързо, без дим и пламък, с висок топлообмен. Освен че са чисти и горят продължително, антрацитните въглища имат много висока енергийна плътност – 33 MJ/kg – най-високата от всички видове въглища. При изгаряне антрацитът може да достигне много високи температури, което прави това гориво изключително добро при бързо нагряване, те освобождават огромно количество енергия и топлинната им стойност е ненадмината. Макар да е е най-крехкият сред видовете въглища, антрацитът произвежда повече топлинна мощ и по-малко дим от другите въглища и гори по-дълго от дървата.

В миналото антрацитните въглища рядко се използвали за технологични цели, основно се използвали като гориво в енергетиката, в транспорта и в бита. Днес антрацитът, освен че се използва в енергетиката, се използва и в черната и цветната металургия, както и за производството на адсорбенти, електроди, електрокорунд, микрофонен прах.